Regulamin zwrotów

Regulamin zwrotów i reklamacji

 

 

               I.       Definicje

 

1.      Sprzedawca – Nova DP Sp. z o. o.; ul. Sportowa 12, 32-083 Balice, NIP 525-23-75-624

2.      Kupujący – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, zamawiający towar w firmie Nova DP Sp. z o. o., uwzględniając zamówienia: osobiste, telefoniczne lub mailowe

3.      Towar zwracany – towar, o którym mowa w pkt. 2 Regulaminu

 

 

             II.       Wymiana towaru

 

1.      1.Klient ma prawo do wymiany towaru w związku z niedopasowaniem rozmiaru w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2.      W celu usprawnienia procedury wymiany towaru Kupujący zobowiązany jest do wcześniejszego telefonicznego lub e – mailowego poinformowania Sprzedawcy.

3.      Sprzedawca dokona wymiany towaru na podstawie dołączonego prawidłowo wypełnionego formularza zwrotu/wymiany.   

4.    Towar odesłany do Sprzedawcy nie może nosić śladów użytkowania i prosi się by pozostał zapakowany w oryginalnym opakowaniu.

5. Wraz z towarem należy przesłać dowód zakupu np. paragon. 

6. Koszt wymiany obuwia ponosi Kupujący. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Działając w oparciu o ustawę Sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania wymiany lub zwrotu towaru zakupionego bezpośrednio w siedzibie Sprzedającego. W przypadku planowania takich działań uprasza się o wcześniejsze ustalenie tego ze Sprzedawcą

    

           III.       Zwrot Towaru

 

1.  Kupujący ma prawo zrezygnować z zakupionego towaru w ciągu 20 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

2.   Zwrotowi podlegają wyłącznie towary nieużywane i kompletne.

3.  Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru   

4. Kupujący winien odesłać towar do siedziby Sprzedawcy na swój koszt. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.          

5. Zwrot wartości zakupionego towaru nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru od Klienta na nr konta przekazany przez Kupującego. W przypadku żądania dokonania zwrotu przekazem pocztowym Sprzedawca pomniejszy wartość zwrotu o koszt przekazu pocztowego zgodnie z obowiązującym cennikiem Poczty Polskiej.

 

           IV.       Zwroty dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu

 

1.      Klient, który przy odbiorze ( w obecności przewoźnika) stwierdzi podejrzenie naruszenia lub uszkodzenia zawartości paczki (rozerwany karton, mocno zagniecione pudełko, przecięta taśma) powinien odmówić jej przyjęcia. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie protokołu reklamacyjnego w obecności Kuriera.

 

             V.    Sprzedający zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych” Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu maja prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestania ich przetwarzania.

              

 

 

UWAGA! Informujemy, że składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu zamówienia na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz.883)               

 

Sklep internetowy Shoper.pl | pliki cookies